Skip Navigation

검색전체메뉴펼침

生活信息

文化艺术会馆

文化艺术会馆

  • 生活信息
  • 文化体育设施
  • 文化艺术会馆

文化艺术会馆

会馆名称, 地址, 规模
会馆名称地址规模
南部文化艺术会馆 平泽市中央路 277
(碑前洞847)
地下1层、地面3层 大剧场(1层)、小剧场(2层)、展厅(1层)、会议室(3层)
北部文化艺术会馆 平泽市京畿大路1366(西井洞 800) 地下1层、地面2层、大剧场(1层)、小剧场(1层)、展厅(2层)
西部文化艺术会馆 平泽市安仲邑西东大路1531
(安仲邑玄华里 572)
地下1层、地面2层、大剧场(1层)、小剧场(2层)